پاداش واستار از سوي تك‌تك افراد جامعه به بهترين و برگزيده‌ترين دانشمند جوان تقديم مي‌گردد. داوراني از بين معتمدين جهت گزينش تعدادي نامزد برتر از بين همه‌ي برنامه‌هاي فرستاده شده، نامه‌هاي الكتروني را بررسي مي‌نمايند. سپس از نامزدهاي برتر دعوت مي‌شود اطلاعات مربوط به کار خود را بفرستند و گاه تلفنی یا حضوری به پرسش های کارشناسان پاسخ دهند. در نهايت، با نظر گروه داوران «پاداش واستار» به يكي از اين عزيزان اهدا مي‌شود. اگر شما هم كسي را مي‌شناسيد كه شايستگي دريافت پاداش واستار را دارد، مي‌توانيد پرسشنامه اطلاعاتي را تكميل فرموده، براي نشاني الكتروني vastar@vastar.ir بفرستيد. ارزش مادي پاداش واستار سال 3745 خورشيدي برابر بيست ميليون ريال خواهد بود.